3D scan to BIM – genvejen til succesfulde byggeprojekter

I byggebranchen har man beskæftiget sig med Building Information Modelling (BIM) længe. Men først når BIM-modellerne bygger på en millimeterpræcis 3D-scanning kan man være sikker på, at BIM som metode kan bane vejen for succesfulde og effektive byggeprojekter.

BIM står for Building Information Modelling og bliver ofte beskrevet som en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Grundtanken er, at man via arbejdet i digitale 3D-modeller kan effektivisere og optimere alle byggeprojektets aktiviteter.

BIM gør det muligt at lave digitale mængdeudtræk, at udtrække specifikke informationer i forbindelse med projekteringen og udførelsen, at træffe intelligente beslutninger vedr. materialer samt at skabe gennemsigtighed imellem alle involverede parter i projektet for blot at nævne nogle af fordelene.

I byggebranchen har man da også arbejdet med BIM længe, men spørger man CINO hos R3DA, Peter Fisker, så giver BIM først værdi, når en millimeterpræcis 3D-scanning går forud. Der er brug for mere ‘3D scan to BIM’, mener han:

”Først når man udfører en præcis 3D- scanning som afsæt, kan man vide sig helt sikker på, at BIM-modellerne bliver korrekte. Det grundlag har været meget svært at skabe tidligere, selvom BIM som metode har været udbredt længe,” siger Peter Fisker.

Tidligere har arkitekter, ingeniører, bygherrer og andre været nødsaget til at basere deres BIM-modeller på egne manuelle optegnelser, ældre tegningsmateriale, plantegninger fra kommunen, stadsarkivet mv., og det giver alt sammen en stor risiko for menneskelige fejl – og ukorrekte BIM- modeller:

“Man har tidligere sagtens kunnet opbygge en BIM-model, hvor man kunne udtrække mængder. Men udtræk af mængder giver jo ikke værdi, hvis de er ukorrekte. Derfor er det så vigtigt, at en nøjagtig 3D-scanning skal danne afsættet for BIM,” uddyber Peter Fisker.

Når BIM er baseret på en præcis 3D- scanning fjernes de menneskelige fejl fra ligningen, og desuden minimeres tiden og arbejdet forbundet med registreringen markant. Helt op mod 70 procent estimerer man hos R3DA.

De tre skridt i ’3D scan to BIM’

Man skal overordnet set igennem tre vigtige skridt, når man vil bruge ’3D scan to BIM’ til at opnå større succes med sine byggeprojekter.

1. Data indsamles via 3D-scanner
2. Præcis digital klon skabes i program
3. Modellen anvendes (BIM).

Første skridt er at indhente data via en præcis 3D-scanner såsom R3DA’s RTC 360 Leica-scanner. Scanneren flyttes rundt, så forskellige vinkler af bygningen dækkes. I forbindelse med scanningen kastes en laserstråle tilbage fra hver eneste kontur og ved at måle tiden, det tager strålen at komme tilbage til scanneren, dannes skyer af data – såkaldte ’punktskyer’. Punktskyerne, som består af millioner af punkter, kan fortælle præcist, hvordan døre, vinduer, snørklede tagkonstruktioner mv. ser ud og sidder i forhold til hinanden.

Andet skridt er nu at trække den opsamlede data ind i et digitalt behandlingsprogram for optimering af Point Cloud samt kvalitetssikring af den scannede data, hvorefter den kan danne grundlag i et projekteringsprogram som REVIT. Det betyder, at man nu som tredje skridt er klar til at benytte 3D-modellen hjemme på kontoret, når der skal laves præcise mængdeudtræk og træffes vigtige beslutninger i forbindelse med projekteringen, udførelsen mv.

Effektive og bæredygtige byggeprojekter
Rejsen fra ‘3D scan to BIM’ er kortere end de fleste tror – til gengæld giver den store fordele. Når scanningsapparatet klarer registeringen, reducerer man tid på lokationen og frigør vigtige mandetimer, som kan anvendes andre steder. Samtidig minimeres risikoen for fejl og spildtid hele vejen igennem byggeprocessen.

Alle BIM-modeller er nu korrekte, så arkitekter, rådgivere og bygherrer får et fælles og korrekt visuelt grundlag.

Til sidst understreger man hos R3DA, hvordan ‘3D scan to BIM’ bringer mere bæredygtighed ind i byggeriet. For når man med en præcis ‘3D scan to BIM’ undgår fejl, miskommunikation og skaber bedre overblik i processen, reducerer man samtidig det enorme materialespild, som kendetegner alt for mange byggeprojekter i dag.

Artiklen stammer fra vores magasin “Real 3D Architecture – effektivisering af byggeriet via 3D-scanning”.

Øvrige nyheder & artikler

R3DA ApS

Lågegyde 145.
2980, Kokkedal.
Tlf. 24 65 18 38 / 60 65 59 02
Mail: kontakt@r3da.dk
Cvr. nr.: 40668497