Byggebranchen i en digital verden – hvor skal vi hen?

Fejl, mangler og dårlig kommunikation koster byggeriet milliarder. Men mange af dem kan spares væk, hvis branchen bliver bedre til at gribe de digitale muligheder, som allerede findes i dag. Sådan lyder det fra den danske virksomhed R3DA – Real 3D Architecture – som har gjort det til sin mission at hjælpe sine kunder med at effektivisere alle dele af byggeriet via højtspecialiserede 3D-scanninger og specialistrådgivning i Building Information Modelling (BIM).

Hvert år kan byggeriet spare godt 10,5 milliarder kroner alene i den private sektor, men det kræver, at man i branchen får gjort op med de mange unødige fejl, mangler og den dårlige kommunikation. Det er konklusionen i en omfattende analyse, som er foretaget af DI Byg i 2020. Her har man via interviews med landets 16 største bygherrer, rådgivere og entreprenører set nærmere på byggeomkostningerne i Danmark og på potentialet for besparelser.

Analysen peger konkret på, hvordan man i byggebranchen vil kunne reducere sine omkostninger med 5-15 procent alene ved at styrke kommunikationen i alle dele af værdikæden og ved at gøre brug af relevant teknologi til at minimere risikoen for fejl, mangler og misforståelser.

3D-scanning effektiviserer byggeriet
Hos R3DA ser man det netop som sin mission at hjælpe bygherrer, rådgivere og entreprenører med at effektivisere byggeriet via intelligent brug af teknologi – eller nærmere bestemt via millimeterpræcise 3D-scanninger af bygninger eller dele heraf.

Hermed hjælper R3DA sine kunder med at skabe det bedst mulige afsæt for succesfulde byggeprojekter og korrekt projektering.

Med de præcise 3D-scanninger sikrer R3DA nemlig, at alle involverede parter i byggeprojektet altid får adgang til og kan arbejde videre med de samme nøjagtige og målfaste 3D-modeller.

”Et succesfuldt byggeprojekt kræver et nøjagtigt og kvalitetssikret fælles grundlag, som alle involverede parter har adgang til og kan arbejde ud fra, og det er præcis dette nøjagtige grundlag, 3D- scanningen giver. Derfor undgår man en masse fejl, spildtid og misforståelser i processen,” fortæller Thomas Melsen, som er direktør i R3DA.

I dag er 3D-scanningen blevet så præcis, at man kan lave en nøjagtig digital tvilling af en bygning, dvs. en klon, som danner det bedste grundlag for den videre projektering. Men alt for få gør brug af muligheden, mener man hos R3DA.

Slut med ukorrekt projektering
Som det er i dag, løber eksempelvis mange arkitekt- og rådgivningsvirksomheder ind i unødvendige vanskeligheder, når de opmåler bygningerne manuelt. De må ofte ud flere gange for at måle efter, tage nye mål – og alligevel sniger der sig kritiske fejl ind.

Byggeriet trækker ud, bliver dyrere på grund af overraskelser og ukorrekte modeller, ligesom tegningerne, som er skabt ud fra et forkert grundlag, skaber problemstillinger, man kunne have været foruden, hvis man ellers er villig til at invitere den nyere 3D-teknologi indenfor

”Stort set al projektering indeholder unødvendige fejl, som kan reddes ved et bedre grundlag”, forklarer Peter Fisker, som er Chief Innovation Officer samt BIM-ekspert hos R3DA.

Den millimeterpræcise 3D-scanning effektiviserer og skaber værdi i alle byggeriets faser. Det gælder førregistreringen, som i sig selv bliver langt mere tidsbesparende, det gælder for projekteringen, som vil basere sig på helt præcise, målfaste gengivelser, og det gælder for udførelsen, hvor der via 3D scanningen kan arbejdes ud fra et korrekt og kvalitetssikret grundlag.

Den sidste bygmester er digital
På oldgræsk betyder arkitekt løst oversat ”den sidste bygmester”, dvs. den sidste person, som kigger en bygning grundigt igennem. Faktisk er det også sådan, man beskriver sin rolle hos R3DA. Via sine præcise 3D scanninger skaber man nemlig den – sidste – kvalitetssikrede gengivelse af bygningen og grundlaget for det succesfulde byggeprojekt.

Udover selve 3D-scanningen bistår R3DA også som ekspertrådgiver i kundens videre bearbejdning og fulde udnyttelse af scanningsmaterialet (BIM).

Artiklen stammer fra vores magasin “Real 3D Architecture – effektivisering af byggeriet via 3D-scanning”.

Øvrige nyheder & artikler

R3DA ApS

Lågegyde 145.
2980, Kokkedal.
Tlf. 24 65 18 38 / 60 65 59 02
Mail: kontakt@r3da.dk
Cvr. nr.: 40668497