3D scanning af fredet ejendom

R3DA har 3D scannet en fredet ejendom i København for en murermester, som fik til opgave af udføre kvalitetssikring af ejendommen. Det handlede bl.a. om udskiftning af ældre og porøst bindingsværk samt udskiftning af murværk i tavlerne. R3DA var ansvarlig for at registrere renoveringsprocessen, så myndighederne løbende kunne følge med. Samtidig fik murermesteren en detaljeret kvalitetssikring til bygherre, ligesom ejendommens historik er digitaliseret og bevaret.

Se billeder fra projektet nedenfor.