3D scanning af Hesselagergaard

Formålet med R3DA’s 3D scanning af Hesselagergaard var at forenkle og effektivisere processen i forbindelse med alle fremtidige renoveringsprojekter. I forhold til fremtidige sager er det nu muligt for såvel arkitekter, ingeniører og håndværkere at tage afsæt i samme målfaste 3D model, og der skal ikke bruges ressourcer på ny opmåling og registrering ved hvert nyt renoveringsprojekt. Det sikrer Hesselagergaard store økonomiske og tidsmæssige besparelser.

Samtidig og vigtigst af alt har Hesselagergaard med R3DA’s 3D scanning og komplette dokumentation sikret sig sin kulturarv.

Se video af 3D modellen samt billeder og tegninger fra projektet nedenfor.