3D scanning af familiehus

I forbindelse med renoveringen af en eksisterende tagkonstruktion samt tilbygning af en ny første sal, kontaktede bygherre R3DA. Mangelfulde eksisterende tegninger gjorde det nemlig så vanskeligt at foretage en korrekt projektering, at der var brug for både indvendig og udvendig 3D scanning af eksisterende forhold. Herudover har R3DA projekteret et komplet myndighedsprojekt for bygherre, ligesom man hjalp med ansøgningen til kommunen. Kommunen fik mulighed for at tilgå 3D modellen, så eksisterende forhold kunne besigtiges 1:1. Det sikrede en hurtig og nem byggetilladelse.

Mange af byggeprojektets løsninger er implementeret direkte i 3D modellen til brug i forbindelse med såvel staderegistrering, færdigmelding af byggeriet som den løbende kvalitetssikring af det udførte arbejde. Der er sparet ca. 40 % ift. registreringstid, 20 % på materialespild, 30 % på projekteringstid, ligesom indhentning af tilbud på diverse byggedele blev effektiviseret betragteligt.

Se video af 3D modellen samt billeder og tegninger fra projektet nedenfor.